Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

in z'n onmiddellijke nabijheid, en als we 's nachts wakker worden, flikkert ons het lampje in de oogen dat te zijner eer brandt.

Onze eerste en allervoornaamste plicht is nu de studie der taal. Van iedereen, met woord en gebaren, en steeds met het potlood gewapend, trachten wij wat te leeren en onze kennis uit te breiden. Maar het spreekwoord zegt: „Eerst leven en dan studeeren." Telkens moeten we ons werk onderbreken om ons met huishoudelijke zakeu bezig te houden. Wat zou 'n goede en hulpvaardige broeder, die al die kleine werkzaamheden op zich kon nemen, ons van groot nut zijn !

Maandag is de dag der groote schoonmaak. Een van de vrouwen der plaats komt den vloer schrobben, de kachel potlooden, enz. Dien dag doen wij de keuken. De Eskimo's eten graag brood en beschuit, maar het deeg kneden en het brood bakken laten zij aan ons over. Zuinigheidshalve koken we onzen pot voor 'n heele week, zoodat we de overige zes dagen alleen maar 'n gedeelte hoeven op te warmen.

Van tijd tot tijd ook doen we de wasch ; iets wat hier bij de huisvrouwen geheel onbekend is. Natuurlijk zien we slechts toe en leiden het werk. Zoo leeren we tevens aan ons volk hoe men dit zaakje heeft aan te pakken. Alleen het altaarlinnen durven we aan de inlanders niet toe te vertrouwen. Wel leuk, 'n missionaris in priestertoog te zien plassen en strijken.

's Maandags moeten we ook op het meertje in de nabijheid het ijs stuk slaan en de brokken naar onze woning sjouwen. Dit werkje noemt men elders waterdragen. Vervolgens vullen wij den voorraad steenkolen voor 'n week aan. Wij stapelen de zakken in rijen boven elkaar ter hoogte van vijf voet.

De overige vijf werkdagen besteden we aan de studie en het gebed, als er tenminste geen andere karweitjes te beredderen vallen. Maar dat is iedere klipklap het geval. Daar heb je bijvoorbeeld je kachel. Zoo ergens ter wereld dan is wel hier dat meubel onmisbaar. En 'n éérste vereischte is dat ze goed brandt. Langen tijd hadden we over ons „duiveltje" niet te klagen gehad. Daar, op zekeren dag, krijgt ie de kuur vreeselijk te gaan rooken en walmen. We maken hem met groote zorg schoon, maar zonder gevolg. De oorzaak moet in de buitenpijpen schuilen. We stellen 'n onderzoek in, en nu blijkt dat er geen kachelpijpen, maar blokken ijs boven ons dak uitsteken. De warmte had rondom de buizen de sneeuw doen smelten en er langzamerhand

Sluiten