Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

'n ijskorst gevormd die den uitgang verstopte. — Dan weer is onze bakoven stuk en moeten we smidswerk doen. Maar ijzer snijden, smeden en boren is gauwer gezegd dan gedaan.

Ofwel er hapert iets aan onze lamp. We maken het soldeersel los, herstellen het mechanisme en sluiten alles weer hermetisch af als echte blikslagers.

Later, in de maand Mei, met dagen van 20 tot 22 uren, als de temperatuur tegen den middag zachter wordt, stoven de zonnestralen ons wel 'ris 'n kool.

Op zolder waren vloer, binten en muren met 'n dikke laag ijzel bedekt. Dat raakte los en viel bij heele brokken op linnengoed, kleeren en mondbehoeften. We moesten dus gaan opruimen, van plaats veranderen, en onze voorraden dekken, 't Leek wel 'n verhuizinkje.

In de maand Juni begint de sneeuw voorgoed te smelten. Dan is er weer ander werk aan den winkel. De blokken sneeuwijs van 10 tot 12 voet dikte die ons omringen, smelten niet in één dag. De grond daaronder is als 'n rots zoo hard bevroren, zoodat het water niet weg kan naar beneden en aan de oppervlakte blijft staan. Dan moeten we afvoerkanalen graven; 'n zwaar werk, dat langzaam vordert. We blijven echter vol moed, want nu eindelijk is de tijd gekomen dat we met volle teugen de buitenlucht kunnen inademen. Je ziet het, daar is oneindig veel te doen waaraan 'n mensch in beschaafde landen niet eens denkt.

Zoodra we echter 'n oogenblik vrij hebben, werpen we ons weer op de studie der taal. Ook dat is 'n ondankbaar werk. 'n Onderwijzer of 'n spraakkunst hebben we niet, en we zijn dus alleen aangewezen op het gehoor. En als je dan meent al eenige vorderingen gemaakt te hebben, wor' je door de Eskimo's nog uitgelachen ook. De woorden schijnen ieder oogenblik van klemtoon te veranderen. Zoo vangen we uit den mond van 'n bejaard man het woord Attatar op. 't Beteekent vader. Hij spreekt het gewoon uit, zonder ergens bizonderen nadruk te leggen. Wij houden daarvan onmiddellijk aanteekening. Den volgenden dag komt 'n ander bij ons, „Biggetje" genaamd. — Tusschen twee haakjes: alle Eskimo's die met blanken omgang gehad'hebben, gaan er groot op dergelijke namen te dragen waarvan ze de beteekenis niet kennen. Het biggetje dan komt ons corrigeeren. Men moet zeggen attatar, met gerekte klemtoon op de tweede lettergreep. Eenigen tijd later vraag ik aan één van onze kleine

Sluiten