Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

goudvelden, ofschoon niet zoo rijk als aan de Klondike. Bij gelegenheid van dat bezoek nu schreef mij Pater-Overste, dat hij er op rekende zich op 'n aangegeven tijdstip in het kamp der mijnwerkers te bevinden, en hij vroeg me hem daar te komen opzoeken.

Ik had in die dagen een Broeder als medehelper en kon dus 'n week van huis. Op het oogenblik zou dat onmogelijk zijn, omdat ik nu alleen ben, en niemand heb om mijn twaalf honden te verzorgen.

Einde Juni maakte ik me gereed om op reis te gaan.

In den winter span ik mijn honden voor de slee, maar 's zomers gaat dat niet. Gedurende 3V2 maand is het een dolce far niente voor mijn wakkere viervoeters, en ze laten zich dat zeer goed welgevallen. Ze brengen dien tijd door met eten en slapen. Daar er hier geen spoorwegen zijn en er bijgevolg geen retourbiljetten worden uitgegeven, is er in den zomer geen ander middel van vervoer dan de eigen beenen. Dan ligt een lange weg voor je open en heb je al den tijd om van de landstreek te genieten.

Op een Zaterdagnamiddag dan trok ik uit naar Nome, aan de kust uer • Beringzee. Het was een vooruitzicht van ongeveer 150 kilometer door het uitgestrekte moerasland, waaruit Alaska gedurende de korte zomermaanden bestaat. De hellingen der bergen en de diepten der valleien zijn dan modderpoelen, waaruit duizenden „negerhoofden" of rietbundels steken, en waarin de arme reiziger zich met moeite een doortocht baant door van het eene „negerhoofd" op het andere te springen; waarbij hij nog gevaar loopt, elke tien passen te struikelen.

Om het genot nog groot er te maken zweven zwermen muskieten om je heen, die je geen oogenblik met rust laten, belust als ze zijn op je bloed.

Het feit, dat de bodem van Alaska gedurende den zomer in een modderpoel verandert, laat zich gemakkelijk verklaren. De grond ontdooit slechts tot een diepte van 2 of 3 voet. Dikwijls toch vindt men onder den modder en het mos, vooral langs de helling van de bergen, een echte ijsbodem van blauwe en doorzichtige kleur; derhalve kan het water dat ten gevolge van het smelten der sneeuw ontstaat, niet in den bodem doordringen, en vormt zoodoende een modderpoel, waarin mos en waterplanten welig

Sluiten