Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

INHOUD.

§ 9. Algemeen rechtsgebied 140

§ 10. Wetgeving en rechtspraak in crimineele zaken 143

§ 11. Burgerlijke wetgeving 148

TWEEDE BOEK. — VERANDERINGEN GEDURENDE DE TROEBELEN 154

§ 1. Bewind van Alva 154

§ 2. Het nieuwe bewind in Holland en Zeeland ... 160

§ 3. Pacificatie van Gent 164

§ 4. Scheiding van Noord en Zuid 167

§ 5. Grondvesting der Republiek 174

DERDE BOEK. — DE REPUBLIEK TOT DEN DOOD VAN WILLEM II 181

Eerste hoofdstuk. — Regeering 181

§ 1. Vergadering der Staten-Generaal 181

§ 2. Bevoegdheid der Staten-Generaal 188

§ 3. Raad van State 197

§ 4. Admiraliteit 203

§ 5. Verhouding der prinsen van Oranje tot de Generaliteit 209

§ 6. Bevoegdheid der Provinciale Staten 214

§ 7. Provinciaal bestuur. — Stadhouder en Gecommitteerde Raden 218

§ 8. Samenstelling en inrichting der provinciale Staten-

collegiën. — Gelderland 227

§ 9. Holland 230

§ 10. Zeeland • 241

§ 11. Utrecht 244

§ 12. Friesland 247

§ 13. Overijsel 251

§ 14. Stad en Lande 254

§ 15. Drente 257

" Tweede Hoofdstuk. — Rechtspraak 260

§ 1. Algemeene toestand 260

§ 2. Hooge Raad van Holland en Zeeland 261

§ 3. Provinciale gerechtshoven 263

§ 4. Hof van Friesland 266

§ 5. Kamer van Justitie in Stad en Lande 267

§ 6. Raden van Brabant en van Vlaanderen 268

VIERDE BOEK. — DE REPUBLIEK VAN DEN DOOD VAN WILLEM

II TOT HAAR ONDERGANG 270

Eerste Hoofdstuk. — Eerste Stadhouderloos Bestuur 270

§ 1. Aanleiding tot de Groote Vergadering 270

§ 2. Stelsel van Holland 275

Sluiten