Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

BRONNEN.

is in 1880 uitgegeven door J. A. Fruin en M. S. Pols als eerste deel der Werken van de Vereeniging tot uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht. Ook onder de latere werken dezer vereeniging zijn er, die voor de geschiedenis der stedsinstellingen belang hebben (met name die van S. Muller Fzn. voor Utrecht). Hetzelfde geldt, voor het Zuiden, van het Recueil des anciennes coutumes de la Belgique, op last der Belgische regeering uitgegeven van 1869 tot 1897 in 53 deelen. — In de eerste plaats komen beide verzamelingen de eigenlijke rechtsgeschiedenis te stade.

PohtiaA-aardrijkskundige opheldering van den toestand van ons land in de 16e eeuw geeft (van de oude kaartwerken) het best het Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius (Antwerpen 1603). De Historische Atlas van Noord-Nederland van de i6e eeuw tot op heden van G. Mees (1865) is nauwkeurig maar op te kleine schaal, en wordt vervangen door een Geschiedkundigen Atlas van Nederland, sedert 1913 verschijnende onder leiding van Blok,Bannier, Beekman e.a., die in 17 folio kaarten (waarvan sommige een groot aantal bladen tellen en die alle van een toehchting in octavo vergezeld gaan) de volgende onderwerpen behandelt: De RomeinscheTijd; De Frankische Tijd; De ontwikkeling der Christelijke kerk; De Territorièn omstreeks 1300; Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300 ; De Marken van Drente, Groningen, Overijsel en Gelderland ; De Bourgondische Tijd; De Zeventien Provinciën in 7555 ; De kerkelijke indeeling omstreeks 1550, tevens kloosterkaart; De Hervormde kerk in de 17de eeuw; De Republiek in 1648 ; De Republiek in 1795, met de heerlijkheden, ambachten, enz.; Het koninkrijk Holland; Het koninkrijk der Nederlanden; De rechterlijke indeelingen na 1795 ; De Roomsch-Katholieke kerk in 1853; De Koloniën (het cursief gedrukte is verschenen).

Sluiten