Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

Schardam.

74. Grafboek. 1805—1811. 1 deel.

XI. BENNEBROEK.

N.B. Zie betreffende overledenen voor de successie hierna n°. 840.

75. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1711—1811, 1785— 1851. 2 deelen.

N.B. Het 2e deel tevens lidmatenboek d.d. 1792- 1800; de jaren 1785—1811 in duplo.

76. Doopboek der te Bennebroek geboren en in de Boomsch Katholieke kerk te Vogelenzang gedoopte kinderen. (Afschrift d.d. 1812). 1782—1811. 1 deel.

77. Register van huwelijksaangiften ter secretarie. 1745—1793. 1 deel.

78. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1785—1811.1 deel.

N.B. Ingevoegd 19e eeuwsch extract d.d. 1782—1784, 1818—1816.

79. Schepentrouwboek. 1675—1811. Met bijlagen d.d. 1745—1811.

3 deelen en 1 bundel.

80. Register van ontvang wegens het begraven. 1748—1811. 1 deel.

81. Grafboek. 1680—1876. 1 deel.

XII. BERGEN.

82. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1644—1811. 1 deel.

N.B. Zie n°. 84.

83. Doop- en trouwboek der Roomsch Katholieke statie. 1721— 1811. 2 deelen.

84. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1645—1805. 1 deel.

N.B. Tevens doopboek d.d. 1712—1715. Zie n°. 82.

85. Schepentrouwboek. 1641—1811. Met bijlagen d.d. 1651—1807.

4 deelen en 1 bundel.

N.B. Het eerste deel bevat tevens drie akten d.d. 1605—1606. In de schepenrol in het rechterlijk archief akten d.d. 1637—1640.

86. Register van den impost op bet trouwen. 1737—1808.2 deelen.

87. Alsvoren op het begraven. 1717—1805. 5 deelen.

N.B. Het 5e deel tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806-1811.

Sluiten