Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

XXV. 'S-GRAVENLAND.

. - N.B. Voor de Roomsch Katholieken zie Ankeveen.

200. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1725—1812; trouwboek. 1725—1811. 2 deelen.

201. Register van den impost op het trouwen, 1696—1805; begraven. 1695—1805. 5 deelen.

N.B. De jaren 1741—1764 in duplo. Het 5e deel tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806—1811, begraven op het kerkhof d.d.

XXVI. GROOTEBROEK (met Lutjebroek).

N.B. Hiertoe behoorden rechterlijk ook Andijk, Bovenkarspel en Hoockarspel. B

202. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1669—1819.4 deelen.

203. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1686—1812; trouwboek, 1686—1808; doodboek. 1686—1802. 2 deelen.

204. Schepentrouwboek. 1582—1609, 1669—1811. 3 deelen.

205. Register van den impost op''het trouwen. 1695—1811. 2 deelen.

206. Alsvoren op het begraven. 1695—1805. 4 deelen.

,oXB\05et ie deeI tevens register van overledenen voor de successie d.d

löUO—1811.

207. Register van het begraven. 1718—1816. 2 deelen.

N.B. Tevens legerstede-geld d.d. 1718—1815, beluiden d.d. 1768—1805.

Lutjebroek.

208. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1631—1811-trouwboek. 1689—1796. 2 deelen.

N.B. De jaren 1781—1811 van het doopboek in duplo.

209. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1747—1812trouwboek, 1748—1812; doodboek. 1791—1812. 1 deel. '

210. Register van het begraven. 1737—1816. 1 deel.

XXVII. HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE.

jp. Eertijds twee afzonderlijke gerechten: voor het trouwboek van schepenen van Haarlemmerhede en Hofambacht zie Schoten. Later vermeerderd met de vroegere gerechten Raasdorp, Houtrijk en Polanen. Nieuwerkerk, Zuid-Schalkwijk, Vijfhuizen en Hofambacht. 1

Sluiten