Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLI. JISP.

N.B. De Doopsgezinden en Boomsch Kathoiieken behooren onder Wormer.

318. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1607—1654.1672— 1812. 5 deelen.

319. Trouwboek dier gemeente. 1672—1795,1799—1804 1821— 1828, 1838—1883. 2 deelen.

320. Schepentrouwboek. 1688—1811. Met bijlagen dd 1740 1808—1811. 2 deelen en 1 bundel.

321. Register- van den impost op het trouwen en begraven 1728—1806. 2 deelen.

322. Register van het begraven. 1654—1696, 1769—1817. 2 deelen.

323. Register van ontvangen grafgelden. 1655—1684. 1 deel.

XLII. CALLANTSOOG.

324. Doop- en trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1684— 1792. 2 deelen.

N.B. Bevat ook handelingen van den kerkeraad d.d. 1683-1812.

325. Register yan den impost op het trouwen en begraven 1740—1748, 1761—1798; trouwen. 1799—1810. 2 deelen!

XLIII. CASTRICUM.

KB. Vermeerderd met het gerecht Baccum. Voor de Gereformeerden en Roomsch Katholieken zie Heemskerk.

326. Schepentrouw- en gebodenboek. 1730—1780, 1793—1811. 2 deelen.

327. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811.1 deel.

Baccum.

328. Schepentrouw- en gebodenboek. 1793—1811. 1 deel.

329. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811. 1 deel.

XLIV. KOEDIJK.

330. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1780—1848. 2 deelen.

N.B. De jaren 1792—1811 in duplo.

Sluiten