Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

506. Extract-doopregister der Gereformeerde gemeente, 1779— 1824; der Roomsch Katholieken, onder deze gemeente geboren en te Langedijk of Kalverdijk gedoopt, 1740— 1812. (19e eeuwsch Afschrift). 1 deel.

N.B. Getrokken uit de nos. 227 en 506. Tevens trouwboek der Gereformeerde gemeente d.d. 1789-1806.

507. Schepentrouwboek. 1676—1810. Met bijlagen d.d. 1761, 1777, 1794—1810. 3 deelen en 1 bundel.

N.B. Het 2e deel tevens register van den impost op het trouwen en begraven d.d. 1784—1782. Zie no. 508. In de schepenrol in het rechterlijk archief huwelijksakten d.d. 1595—1616, 1627—1644.

508. Register van den impost op het trouwen en begraven. 1783—1805. 1 deel.

N.B. Tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806—1809. Zie nos. 507 en 510.

509. Register van ontvang wegens het begraven. 1761—1812. 1 deel.

N.B. Tevens register van de eigenaars der graven in de kerk.

510. Register van overledenen voor de successie. 1806—1810. Met betreffende declaratoiren d.d. 1806—1808. 1 deel en 1 bundel.

N.B. Zie n°. 508.

LXXV. OUDORP.

N.B. De Gereformeerden vormen met die van Oterleek één gemeente.

511. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1736—1763,1768— 1811; trouwboek. 1737—1757, 1774—1808. 1 deel.

512. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1677—1811. 2 deelen,

513. Trouwboek dier statie. 1712—1811. 1 deel.

514. Register van den impost op het trouwen, 1784—1810; begraven. 1782—1805. 1 deel.

LXXVI. ST. PANCRAS.

515. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1778—1817. 1 deel.

LXXVII. PETTEN.

516. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1640—1811.2 deelen.

517. Huwelijksgeboden- en trouwboek dier gemeente. 1682—1801. 1 deel.

Sluiten