Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

568. Schepentrouwboek. 1675—1773, 1796—1811. Met biilaeen d.d. 1778-1811. 4 deelen en 1 bundel. J g

569. Register van den impost op het trouwen en begraven 1695—1805. 3 deelen.

570. Register wegens het begraven en beluiden. 1712—1824 2 deelen.

N.B. Tevens grafboek.

571. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811 Met bijlagen d.d. 1805—1811. 1 deel en 1 bundel.

Opmeer.

572. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1754—1812 1792— 1812. 2 deelen.

LXXXVIII. TERSCHELLING. West-Terschelling.

573. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1682—1812.3 deelen.

N.B. Het 2e deel tevens trouwboek d.d. 1760—1795. Zie n°. 675.

574. Geboorteregister der Doopsgezinde gemeente. 1795—1811 2 deelen.

N.B. Het 2e deel duplicaat

575. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1795—1811.1 deel.

N-B. Zie n°. 578.

576. Grafboek. 1664—1809, 1727—1828, 1664—1828. 3 deelen.

N.B. Aangelegd 1764, 1787, 1826.

577. Register van gedoopten, getrouwden en begravenen gétrokken uit de voorgaande registers, 1765—1799.19e eeuw 1 deel.

578' gister van overledenen voor de successie. 1806—1811.

N.B. Betreft het geheele eiland.

de Hoorn.

579. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1721—1812.4 deelen.

in^uplo?6' 26 3661 t6V0nS trouwboek d.d. 1776-1811. De jaren 1776-1811

Sluiten