Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

Oudeschlld.

592. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1727—1811. 1 deel.

593. Trouwboek dier gemeente. 1766—1836. 1 deel.

de Waal (zie n°. 586).

594. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1704 -1741 1746— 1810. 1 deel.

XC. TWISK.

NJ3. Behoorde rechterlijk onder Abbekerk, het Oosteinde onder MedemblikDe Doopsgezinden vormen de gemeente Twisk-Abbekerk

595. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1726—1811.2 deelen.

1792-1795! jar6n 1792-1804 m duP'°- Het 26 d<»l tevens trouwboek d.d!

596. Geboorteregister der Doopsgezinde gemeente. 1792—1812 1 deel.

597. Gebodenboek der Gereformeerde gemeente 1792—1811 1 deel.

598. Register van den impost op het trouwen. 1726—1793begraven. 1726—1805. 1 deel.

N.B. Tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806-1811.

599. Grafboek. 1654—1675. 1 deel.

XCI. UITGEEST (met Marken Binnen).

N.B. Voor de Doopsgezinden zie Krommeniedjjk.

600. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1748—1811. 1 deel.

601. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1671—1822 ■ trouwboek. 1671—1821. 2 deelen.

N.B. Het le deel tevens doodboek d.d. 1671—1771.

602. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1785—1800.1 deel.

603. Schepentrouwboek. 1728—1808. 1 deel.

604. Register van den impost op het trouwen, 1695-1714 1717—1772; begraven. 1695—1714, 1717—1805. 3 deelen.'

dl'1806-18116 d6el levens register vau overledenen voor de successie

Sluiten