Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

XCIV. URSEM.

619. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1727—1816 • trouwboek. 1737—1816. 1 deel.

ke?keraa^l786^16.b°ek ^ 1727~1816 en van dan

XCV. VELSEN.

620. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1704—1812; trouwboek. 1608—1812. 3 deelen. \W^.

N.B. De jaren 1792—1812 in duplo.

621. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1772—1812.1 deel.

N.B. Voorin extract-Jjjst der gedoopten onder Driehuizen d.d. 1762—1764.

622. Schepentrouwboek. 1724—1741, 1750—1811. Met biilaeen d.d. 1748, 1751, 1752, 1754, 1756,1799. 3 deelen en 1 bundel.

628. Register van den impost op het trouwen. 1709—1718 1715—1779. 6 deelen.

N.B. Het 5e deel tevens begraven d.d. 1720—1742. Zie n°. 624.

624. Register van den' impost op het begraven. 1742—1805 Met brjlagen d.d. 1710—1720, 1724-1804. 2 deelen en 1 bundel.

N.B. Zie n°. 623.

625. Register van begraven. 1791—1811. I deel.

626. Aangiften van overlijden wegens het recht van successie. 1810—1812. 1 bundel.

XCVI. VENHUIZEN (met Hem).

627. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1731—1793; trouwboek. 1729—1794. 1 deel.

628. Geboorteregister der Doopsgezinde gemeente. 1780—1800.

629.

630. 631.

1 deel.

Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1688—1708 }J£~}7Jt«' ,i759' 1763-1812; trouwboek. 1688-1717' 1720—1756, 1763—1812. 4 deelen.

NB. Het 3e deel tevens doodboek d.d. 1719—1766.

Schepentrouwboek. 1804—1811. 1 deel.

Register van den impost op het begraven. 1781—1805 o deelen.

d.i lèoe^lBOS? d6el teytms regl8ter van overledenen voor de successie

Sluiten