Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

738. Gebodenboek der Municipaliteit. 1795—1810. 1 deel.

739. Trouwboek der Municipaliteit. 1795—1811. 1 deel.

740. Alphabetische klapper op de nos. 735—737, 739. Eind 19e eeuw. 1 deel.

CXII. ZAANDAM.

N.B. Ontstaan uit de samenvoeging van Oost- en Westzaandam in 1811. Westzaandam behoorde vóór dien rechterlijk onder Westzaan, Oostzaandam onder Oostzaan.

Oostzaandam.

741. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1713—1815.3 deelen.

742. Doopboek der Roomsch Katholieke statie St. Bonifacius. 1784—1812. 1 deel.

743. Doopboek der Roomsch Katholieke statie 't Kalf. 1734—1811. 3 deelen. . *

N.B. De jaren 1777—1781 in duplo. Het le en 2e deel tevens trouwboek d.d. 1734—1781. Het le deel tevens neo-communicantes d.d. 1734-1747, overlijden d.d. 1734—1748. Het 2e deel tevens nomina conversorum d.d. 1750-1753.

744. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1731—1777.1 deel.

745. Register van den impost op het trouwen. 1749—1811.3 deelen.

746. Alsvoren op het begraven. 1736—1755,1757—1805. 3 deelen.

747. Register van overledenen voor de successie. 1807—1808, 1810—1811. 1 deel.

748. Register van ontvang wegens het begraven. 1686—1731, 1729—1734, 1749—1762, 1760—1769, 1760—1788, 1785— 1804, 1799—1812. 9 deelen.

Westzaandam.

749. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1672—1815.3 deelen.

750. Lidmaten- en kinderboek der Friesche Doopsgezinde gemeente. (Aangelegd 1752). 1717—1836. 1 deel.

N.B. Tevens aanteekeningen van overlijden.

751. Alsvoren van de Vereenigde Doopsgezinde gemeente. (Aangelegd 1783). 1731—1812. 2 deelen.

N.B. Tevens aanteekeningen van overlijden. Het 2e deel is een alphabetische klapper.

Sluiten