Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Ter Aar.

De eerste steen dezer kerk gelegd door den Weled. Geb. Heer Heer Mr. P. G. J. Hoog van Ter Aar den 7den Juny 1843.

In de kerk liggen nog vier steenen met opschrift:

1. Hier leydt begraven Cornelis Aerdtszoon Veriaën end hij is ghestorven op de 15 dach Meye int jaer ons Heeren ano 1650.

2. Hier legt begraven Pieter Thomasz. Groen int Wout en is gestorven op den 26 October int jaer ons Heeren 1650.

3. Pieter Jakobse Groen in't Woud overleden op den 24e Januarius anno 1727.

4. Hier leydt begraven Machteltgen Cornelisdochter die huysvrou van Kornelis Aertzoon.... (De rest onder een bank.)

Ned. Herv. Kerk te Aarlanderveen.

Deze kerk is in 1905 gebouwd in plaats van eene kerk uit de 15e eeuw, welke in de 17e eeuw vergroot was. Waar de zerken uit de oude kerk zijn gebleven is onbekend.

Er bevonden zich in die kerk o. a.:

1. Een tombe uit 1662.

Voorts grafzerken met de volgende opschriften:

2. Hier leyt begraven Heer Franck Lambrechts Zael priester van dese kerck sterf in het jaer 1521 op St. Anthoniedach.

Bidt voor mij tot Godt.

3. Hier leyt begraven Claes Janszoon van Schellingerhout schout en secretaris van Oudshoorn en den Gnephoek sterft den 19 Januari 1648 oud 64 jaer.

Sluiten