Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aarlanderveen.

2

4. Hier leyt begraven... Van Eyck schout tot Aarlanderveen sterft

Op de klok leest men: „Aarlanderveen 1820". (Zie voorts de Navorscher 1908 blz. 205.)

Ned. Herv. Kerk te Abbenbroek. *

Achter het orgel ziet men het wapen Abbenbroek in kleuren.

De zerken werden beschreven in „Beschrijving der grafsteenen in de Ned. Herv. Kerk te Abbenbroek enz. enz. door J. Kuyper Hz. te Heenvliet"; de grafschriften zijn daarin echter zeer onnauwkeurig opgegeven.

Eene nauwkeurige beschrijving vindt men op blz. 23 en volg. van het Maandblad Ned. Leeuw 1918 door D. W. van Dam. Men leest er op:

1. Hier leidt begravë Joncheer Nicolaes va Abbenbrou yn sin leven heer in Abbenbrouck sterft den eerste dach van Maert anno 1607.

(Wapen: gevierendeeld I en IV drie sterren (6) (2 en 1). [Starresteyn van Abbenbrouck]; II en III een hoekige dwarsbalk [Hart van der Woert]; hartschild: een broek [heerlijkheid Abbenbroek]; helmteeken een zwemmende zwaan.

Op een band onder het wapen: P. non. Opp.

2. Hier leyt begraven Joncheer Nicolaes van Abbenbrouck in sijn leven heer in Abbenbrouck sterft- den 25 Septem anno 1619 out sijnde 51 jaren.

Hier beneffens le t mede begraven Joffrou Maria van Egmondt van der Nyburch den selven Jonckheer Nicolaes van Abbenbroucks huysvrouwe sterft den 23 February ao. 1613 out 40 jaren.

(Alliantiewapen Van Abbenbrouck enEgmondt. I. als sub ho. 1; II. in ruitvorm zes kepers; helmteeken een uitkomende zwaan.)

Sluiten