Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alphen a. d. Rijn.

7

de Heylige gemeynte tot Alphen ende bedient de tijt van 33 jaren en is in den Heere gerust op den 23 Jannewari 1670.

Also sal oock de opstandinge der doden sijn. Het Lichaem wordt gesaeyt in verderflijckheyt. Het wordt opgeweckt in onverderflijckheyt.

(Hij werd 7 December 1637 predikant te Alphen.)

7. Dit is het graft van de Heer Pieter de Spar overleeden den VIII November en begraven den XII November MDCCLXIV. Saligh zijn de dooden die in den Heere sterven.

Openb.: Cap.: 14 vs. 13.

8. [Hier ligt begraven Ds. JohannesCornelis] Chanfleury, in leeven praedicant alhier, obiït den 6 Januari! 1755 in den ouderdom van 55 jaaren.

9. No. 256. Samuel Verhulst, obiït den 28 Januarij oud 73 jaar en 3 maanden, 10 dagen, begraven den 5de Februarij 1757, en Elisabeth Kinkhuysen, obiït 5 April, oud 79 jaar, 10 maanden en 10 dagen, begraven 13 April 1763.

10. No. 255. Hieronder rust Juffrouw Adriana Elisabeth de With, huysvrouwe van de Heer Cornelis Lont, ontslapen op den vierden van April MDCCLX, oud zijnde agt en dartig jaren, vier maanden, twintig dagen en begraven op den elfde derzelve, en den Heer Cornelis Lont overleden den 23 April 1788.

11. Hier legt begraven Vrouwe Johanna Paulina Stokke huysvrouw van den Weledelen gestrengen Heer Cornelis van Aftelen, Heere van Saamsvoort, oud-Raad en vroedschap der stad Vlissingen &c. &c. overleden den 30 October 1770 in den ouderdom van zes en zestig jaaren, en den voorn. Heere Cornelis van Aftelen van Saamsvoort overleden den 9 Juni 1771 in den ouderdom van zes en zeventig jaaren.

(Alliantiewapen onder een kroon van vijf fleurons: I. een verlaagde keper, vergezeld van drie gesteelde en gebladerde eikels, 2 boven, 1 onder; II. wapen (ovaal): een halfaanziend (vrouwen?) hoofd.)

12. Hier rust Jacob Hoppach, hooftcom(mies?) van het G(eneraal) Post Comptoir te Alphen, overleeden den 21 October 1779.

Sluiten