Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te St Anthonypolder.

(Zie J. W. Regt. De Hoekschewaard blz. 114—5.)

In deze kerk, de oudste van de Hoekschewaard, zijn twee zerken met opschrift te zien; een derde ligt onder de planken.

1. Hier leyt begraven Aerien Geriedts ende sonen van Geriedt Pitersen een vern... jongman geweest in sijn leven ende is gestorven op den XXX September anno 1637.

2. Hier leyt begraven Cornelis Ariensen van de Polder sterif den 28 febrevary anno 1631.

Ned. Herv. Kerk te Arkel.

De eerste steen gelegd door Gysbert Vervoorn Az. den 30 April 1855.

Bij die gelegenheid zijn zeker de zerken uit de oude kerk verdwenen. Een ligt nog buiten op het kerkhof. Men leest er op:

„Dit graft comt toe Philyps Abramsen van Schonevelt „cappeteyn mayoor van 't lant van Erckel."

Op het kerkhof om de kerk ziet men o. a. de namen Van der Poel, Van Eeten, Kool, Boll, Van der Voort/Doorman, De Jong en de graftombe van de familie Muller uit Gorinchem.

Ned. Herv. Kerk te Asperen.

De kerk is ruim 20 jaar geleden afgebrand; alle grafzerken, waaronder zeer fraaie heeft men vervolgens onder een rooden tegelvloer doen verdwijnen. Eén zerk in de kerk is half blootgelegd. Men leest er op:

Sluiten