Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Barendrecht.

18

ende dijckgraef van Oost Barendregt en die Sydewy ende is ghestorven opten Hen Mey anno 1607.

19. Hier leyt begraven Catarina Aertsd. Ro.p..d in haar leven huysvrou van Pieter Wouters... gestorven 12 December anno 169.

20. Hier leyt begraven de eerbare jonge dochter Marija Hendricksen Aenwegh out sijnde 24 jaer en sterf den 27 December int jaer 1662.

21. Hier leyt begraven Ingetie van der Kaa huysvrou van Yacobus Leeuwenburg schepen en heemraad van Westbarendregt en penningmeester van de Ziedewy gestorven op den 21 April anno 1760 out sijnde 77 jaar en 3 maanden en haar man Yacobus Leeuwenburg sterf den 28 November 1772 out 83 jaer en 11 maenden.

22. 't Graf van de Heere JohanRoosmal ein sijn leven capitein ten dienste der Vereenigde Nederlanden geboren tot Rotterdam den 4 July 1632 en gestorven tot Barendregt den 3 february 1709.

23. Hier leit begraven Margarita Hendrickx Hoogendijck in haer leven geweest hebbende huysvrou van Cornelis Cornelisse Aenwegh is gestorven den 27 Augustus int jaer 1680 out sijnde 48 jaer.

Op de koperen kronen leest men:

1. Dese kroon is vereert aen de kerck van Barendreght door Cornelis Cleemen Verduyn en sijn huysvrou Heyltie Pieters van Vliet op den 15 January ao. 1773.

2. Dese kroon is present gedaen aen de kerck van Westbarendrecht door Paulus Schellingh schepen van Westbarendrecht en dijkgraef van Carnisse op den 30sten September 1771.

3. Dese kroon is present gedaen aan de kerk van Barendregt door Ary Verheul dijkgraef van Carnisse anno 1781.

4. Dese kroon is vereert aan de kerk van Barendregt door Pleun Schellingh en sijn gewesen huysvrouwe Ariaentie de Roos op den 15 January anno 1773.

(Zie ook J. W. Regt, de Zwijndrechtsche waard blz. 180.)

Sluiten