Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bleiswijk.

28

14. Hier- leyt begrave Jan Ariensen ende hij is gestorven op den 18en April int jaer ons Heere 1628 oudt sijnde 46 jaere.

15. Hier leydt begraven Arien Arienszn van der Velden joncman is ghestorven op den 5en November int jaer ons Heeren 1653, out synde ontrent 37 jaren.

16. Hier leydt begrave Jan Lourisz Benthuisen oudt sijnde achtensestich jaere ende is ghestorve op den 6en January anno 1655.

Hier leydt begrave Ansom Sytnensen Nonneman oudt 47 jaer is ghestorven den 23en Feberwaery anno 1656.

Noch leyt hier begraven Trijntgen Pietersdr. weduwe van Jan Louwerisz. Benthuyse oudt 71 jaren ende is gestorve op den lOen October 1661.

17. Hier leydt begrave Maertien Cornelisdr. Backer de huysvrou van Cornelis Inge Bonefaes ende sij is ghestorven opten 31 October anno 1651.

18. Hier leydt begrave Davidt Huysman zoone vanKochus Huysman secretaris tot Bleyswijck overleden den 4en January ao. 1653 out sijnde ontrent 33 jaren.

Hier leyt begraven Johannes Huysman sterf de 21en Juni 1661 out 12 jaren ende Cornelis Huysman sterf den 20en february 1668 out 14 jaren.

19. Dese zarck en dit graft hoort toe Adryaen Engelen Decker ao. 1667.

Op te XVI dach in April ano XVC en sestien start Adriaen Qerritsoe schout en baliu va Bleiswyck ende leyt begrave op dat hochkoer an die noertsijde en

Ende oock Engel Pietersen Decker naeste vriend van desen boveng anno 1654.

20. Hier leyt begraven elisHof 1 an t den 23 anno 1651.

21. Hier leyt begraven Cornelis Engelen en is gestorven den 6 juny anno 1671.

Noch leyt hier begraven Arijaentgen Engelsdr. sterf den 29en Mey 1667 out sijnde 55 jare.

Maertien Engelsdr. is ghestorve den 14en Maertanno 16.. oudt 30 jaren.

Sluiten