Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kapel der Heilige Martelaren te Brielle.

Op en om de plaats, waar destijds de 19 martelaren van Qorinchem zijn ter dood gebracht is een kapel gebouwd met kruisgang enz. enz.

deikapel ziet raen °- a. een: Afstamming der familie Wittert van 't Hoogeland uit Paulus van der Eem vader van Theodorus van der Eem (een der martelaren) uit de hand geteekend en gekleurd met diverse wapenen.

Daarbij is een altaar, een geschenk van Jhr. Mr. G. A. Me lort yan Middelharnis en zijne echtgenoote Jkvr. Anna Josephina Wittert van Hoogland, wier wapens met wapenspreuken het altaar versieren. (Vgl. Ned. Adelsboek 1915 bl 295 sub. IV.)

Boven het altaar het beeld van S. Theodericus van der Eem cum Christo apparebit in gloria, in een gebrandschilderd venster.

Op een schilderij ziet men de ter doodbrenging der 19 martelaren met hunne namen er onder.

Op een steen in den kruisgang:

Locum Martyrii XIX Martyrum Gorcomiensium Joannes Wilhelmus Leonardus Smit antecessor historiae tradendae in seminario Warmondano invenit ac demonstravit in perpetuam rei virique memoriam. An. MDCCCLXXX.

Ned. Herv. Kerk te Brielle.

De kerk ligt nog vol grafzerken, waaruit echter met angstvallige nauwgezetheid alle wapens, titels, ambten enz. zijn uitgekapt. Slechts een paar zerken, die vermoedelijk in den tijd toen

Sluiten