Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

44

vrouw van Joost van Malsem geboren te Brielle den 2 Juni 1757 overleden den 10 September 1826.

De dood door Christus dood gedood is en verslonden. Haar prikkel is zij kwijt haar kracht legt in de zonden, Maar Christus heeft de zonden gedragen op het hout. Gelukkig is de ziel die dus op God vertrouwd.

Weest zonder vrees

legt af dit vleesch,

om het leven in te gaan

in Hoop van zalig op te staan ende deszelfs echtgenoot Joost van Malsem gebooren den 8 Maart 1757 en overleden den 12 Mey 1833.

Op Jezus te bouwen

Gods woord te vertrouwen

maakt vrolijk en vrij.

De zonden te ontwijken,

naar God te gelijken

maakt zalig en blij.

Mijn ziel moet hier scheiden,

mijn stof zig verspreiden,

dat baart mijn geen pijn.

Ik wacht op mijn Koning

ik hoop dat mijn woning ï:- v ;"

den Hemel zal zijn.

In een kapel:

66. Hier leggen begraven de juffrouwen Laurentia Gans in den Heere gerust den lesten October 1677 out negen en seventich jaren ende Agatha Gans in den Heere gerust den 23 Mey 1649. out 48 jaren twee maenden vier daghen beyde dochters van Willem Gans ende juffrouwe Johanna Alblas. (Wapen en kwartieren uitgekapt):

Gans Alblas Hereman Nieustadt.

Sluiten