Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

54

integritate non minus, quam genere clari, qui omnibus gratam sui recordationem relinquens obiit prid. Id. Aug. MDCCXXVI.

(Een afbeelding van dit monument berust in de collectie Van der Lely. In den vroegeren tijd bevonden zich bovenaan de 8 kwartieren op een rij

Heemskerck van Beest —BIoys van Treslong —V. Loo

— Leyden —Van der Goes —Van der Dussen — Spangen

— Duyveland van Rhoon. —

Daaronder het wapen Van Leyden, en aan de zijden de wapens: Leyden Paats Moucheron Beveren Van der Goes Muys van Holy

Speyaertvan Crompvliet Barendrecht.)

151. Hier leit begraven Jacop Cornelisz. Mus starf den 14 Julius anno 1645 out 42 jaren.

In den rand:

.... Heer Jacop Cornelis Asschevanger kanonik in deser Kercke was sterf ao. XV° XXVI den VIIIfc dach in Mert.

152. Hier leyt begraven Anghenieta Jansdochtêr sterf den eersten April ao. 1609. Hier leit begraven Wouter Lambrechse van Groenewegenis gestorven den 13 Juni ao. 1633. Hier leit begraven MaerfgenLambrechts dochter sterf den 20 Desember ao. 1610.

153. Hier leyt begraven Jan Jacobsz. Bollaert van Steenbergen sterf de sesten July ao. sestienhondert ende ses.

Hier leit begraven Leisbet Arens Hootdonck van Breda huysvrou van Jan Jacopse Bollaert ende starf den 23 Januarv 1624 out 75 jaren.

154. Hier leyt begraven Gerrit Jacobsen van Dam sterf den 7 Maert 1657 out 57 jaere en 7 maenden ende Christina Pieters van der Rust sijne huysvrouw sterf den 6 Augustus 1655 out 54 jaer en vijf maenden en 13 dagen. Hier leit begrave

Sluiten