Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

55

Pieter van Dam sterf den 29 Maert 1686 out 51 jaren en 11 maenden en 2 dagen alsmede Johan Hage overleden den V April MVIF XI oud LXVIII jaren ende Vrouwe Maria Harleus desselfs huysvrou sterf den 20 february 1707 out 62 yaren.

155. L. de Breur. (no. 240)

156. Het graf van Jan Willemsz. Verdam. (Een wapen tusschen twee ruitvormige wapens uitgekapt; helmteeken een arm uitkomende met een ster (8) in de hand.) Jan Venlo. (Waarschijnlijk de steenhouwer.)

157. 'tGraf van Willem Jansz. Verdam alias Mooy Willem starf den 15 Decemberao. 1604 en Aeltge Lawerensdr. sijn huysvrouwe starf den 20 Janvari ao. 1614. Jan Venlo. (Twee wapens uitgekapt; helmteeken a.v.)

158. P a e y s e. (Wapen uitgekapt; helmteeken eveneens, tusschen een gewei.)

Hier leyt begraven Cornelis Fransz. Paeyse goudtsmid out 67 jaren sturf den 28en Octobë ao. 1586 en sijn nacomelingen als Grietje Cornelisdr. huisvrouwe van Jan Pieterszoon Timmerman starf ao. 1579 en Maerten Cornelus Paeyse stadt timmerman out 74 jaer starf den 25 Mey 1638 ende Ne el tgen Barentsdr. sijn huisvrou out 59 jaren starf den 23 feberwary ao. 1624 met eenige van haer kinderen als Ly ede wij Martensdr. starf den eerste July ao. 1622 en Cornelis de Jonge Paeyse starf den 3 Augusty ao. 1622.

159. Hier leyd begraven Adriana Pieternella Borstlap huisvrouw van Pieter Edelman geboren.den 19 Maert 1810 overleden den 10 December 1835 en hare echtgenoot Pr. Edelman geboren den 5 february 1807 overleden den 18 April 1839.

160. Ae. M./Margaretae van Dongen/conjugis desideratissimae/natae annos XXIV/mens. VI dies XVI/ac/matris piïssimae/foecundo puerperio/extinctae posuerunt/ Antonius F aber/marit. moestiss. / et / An tonius Adrianus / Faber j VjtpL primo genitus / VI a. Id. April CIDIOCCXLVI.

161. (Twee wapens: I. drie papegaaien 2 en 1; II. een dwars-

Sluiten