Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

56

balk vergezeld van drie hondenkoppen (2 en 1). Helmteeken een papegaai tusschen een vlucht.)

Hier rust den Weled. gestrenge Heer Adrianus Hoogendijk in sijn leven heer van Nieuw Kleyburg, out schepen der stad Brielle, out leenman en heemraedt. van den lande van Voorne, geboren den 15 Juny 1699 overleeden den 24 Juny 1769 en zijn Ed. geb. gestr. echtgenoot vrouwe Johanna Straatman vrouwe van Nieuw Kleiburgh overleden te Brielle den 14 Mey 1786 en geboren te Helvt-sluis den 20 Maart 1709.

162. K. L.

T.. R. (Een merk.) u.„. B.

63. H. L. B. G. Maertie Arens Hofmans overleden in het jaar 1725.

164. A. C. den Oos.

165. D. H. de Klerck..

166. P. (Een merk.) M.

K.

starf ao. 164..

167. S. V. V.

S. O.

168. Jan Speyert medicin. stud. obit 30 Juny MDCCLVIII natus 14 August. MDCCXXXV ende Juffrouwe Wijnanda Maria van Haeften huisvrou van den Heer Simon Speyert gebooren den 10 January 1695 en overleeden den 23 November MDCCLXIII.

(Aanvulling op de Wapenheraut 1914, blz. 293 sub b.)

169. Hier leyt begraven De Heer Balthasar Sem ... sterft den ..January 1683.

170. Jan Abrahamse Triffier 1668. (Een ster (6) in ovaal.)

171. Hier leyt begrave Heiltge de Gier sterf den 16 October 1705 out 26 jaren.

Sluiten