Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

58

182. Hier leyt begraven Maregen Arens sterf den 7 Juli ao. 1592. Hier leyt begrave Annige Lenaerts sterf den 5 Meert 1604. Hier leyt begraven Kateline Bols sterf den 18 October ao. 1615.

183. Hier leit begraven de HeerGieliam van den Berch in sijn leven Raedt en overlede op den eerste Maert ao. 1679 out 36 jaren.

Hier leit begraven de Heer Pieter van den Bergh in sijn leven out en regeerende burgemeester ende vroetschap deser stede Briel sterf den 9 November anno 1661 out 58 yaren.

(Twee wapens: I. een berg, waarboven een wolk; II. twee naar elkaar toe zwemmende zwanen met een ster (6) daarboven. Helmteeken de berg.)

Hier leit begrave Maria van der Noort de huisvrouwe van Pieter van den Bergh overlede op den 27 Marty ao. 1675out sijnde 58 jaren. (no. 353)

W. Roskam 1777.

184. Twee wapens:

1. Gevierendeeld: I. Een leeuw op een veld bezaaid met blokjes; II. en III. vier verkorte dwarsbalken; IV. een vlammend hart op zwart.

2. gevierendeeld: I. en IV. drie brakkenkoppen, 2 en 1; II. en III. een tweekruinige boom op een grasveld, vergezeld in den schildvoet links van drie vliegende vogels met de koppen naar boven schuinsrechts, 2 en 1; helmteeken een uitkomende leeuw tusschen een vlucht.

Selden tijdt zonder strijdt. Hier leyt begrave de WelEd. Geb. Heer Mr. Theodorus Beels gebooren te Amsterdam den 17 December 1706 raad in de vroedschap en burgmr. der stad Brielle, gecommtt in het Ed. Mög.-collegie ter admiraliteit op de Maaze, raad en rentm. generael 's Lands van Voorne en de Beyerlande, leenman en heemraad van den lande van Voorne etc. etc. overleeden 8 Yuny ao. 1775.

(Zie Elias de Vroedschap van Amsterdam blz. 952.)

185. Hier leit begrave Margrieta van Klinck is gestorven den 20 September ao. 1722.

186. Hier leit begrave Eegbert Hans Hoorns sterf den 16 Juni anno 1629.

Sluiten