Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Charlois.

(Zie ook J. W. Regt de Zwijndrechtsche waard blz. 218).

Boven den ingang van den toren ziet men onder elkaar op kalksteen:

l6 het wapen van Charlois of van Holland althans een

roode leeuw op goud). 2" negen wapens, drie aan drie van: E. van Diest L. A. Pors L. G. Schelper

D. C. Huiser E. v. Schoor P. A. Coninck C. W. van Duijn S. D. v. Jaersvelt D. C. v. Spuij? Het wapen: Van Diest: op zilver drie blauwe rechterschuin-

balken.

Pors: drie boomen naast elkaar, waarvoor drie schapen staan. Schelper: drie schelpen 2 en 1.

Huiser: een dubbele zwarte adelaar, daaronder op een grond een plant tusschen twee vogels. Veld vermoedelijk goud. V. Schoor: op goud een zwart molenrad. Coninck: drie gekroonde vogels 2 en 1. V. D u ij n: op blauw drie zilveren visschen boven elkaar. V. Jaersvelt: twee afgewende zalmen vergezeld van zeven St. Andrieskruisjes geplaatst vier naast elkaar boven de visschen, een tusschen de staarten en twee daaronder. V. Spuij? op water drie achter elkaar zwemmende eendjes. Onder deze wapens:

Doemen 1660 heeft geschreven of geseid heeft Fransoys va Diest den eersten steen geleid. Anno 1660.

Het vorenbeschreven wapen Van Diest ziet men ook op het orgel.

In de kerk op twee witte steenen s

De eerste steen van deze kerk gebouwd in 1867 door G. Key naar het plan en bestek van jac. Visser is gelegd den 7e Mei 1867 door Jan de Groot geb. 21 July 1860. en

Kerkvoogden waren: 18Yf H- de Groot president.

Sluiten