Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Charlois.

66

van 72 jaren 1 maand 24 dagen zijnde de iaatsten van dien naam uit haer geslagt.

(Wapen: op goud een groene boom met een rooden leeuw klimmend rechts tegen den stam vergezeld links van drie springende omziende zilveren herten; helmteeken een uitkomende roode leeuw.) Voorts dezelfde kwartieren als bij bord 1.

Ned. Herv. Kerk te Cillaartshoek..

Men ziet hier de volgende opschriften:

1. Hier leyt begr .... Gheerits Hij. . . . Henrick Po . . . .

sterf den

anno 1633 out.... 74 jaren 't samen . . geweest 49

(De rest onder een bank.)

2. Do. Matheus Lydius Herder der gemeente tot Cillershoeck geboren den 15 Augustus ao. 1643 ontslapen den. . februari ao. 1685.

(Zie J. W. Regt. Beschrijving van den Hoekschen waard, bl. 122—4).

3. Arijen Jansen Rietsnijder ende Pieterke Jans van Barendrecht huisvrou van Arijen Jansen Rietsnijder sterif den eerste Juny ao. 1690 out 79 jaren.

4. Hier leijt begrave Jan Jansen van Barendrecht in sijn leven schout in Sillishoeck sterf den 8 Junius anno 1625 ende hier beneeven leyt begraven Maria sijn dochter sterf den 29 januarius anno 1619.

5. Hier leyt begraven Govaert Claassen hij sterf den 16 September anno 1604 was out 20 jaer.

6. Hier leyt begraven Pieter Claessen hij sterf den 19 September ano. 1604 out sijnde 20 jaer.

Sluiten