Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delfshaven.

71

Hier leit begraven Grietgen Jacobsdr. van der Streng de huisvrou van Burger Dirckxz. ende is gestorven op den Hen September int jaer onses Heeren 1622 oudt siinde 32 jaeren.

Hier leit begrave Gerridt Jacobsz. van der Streng ende is gestorven op den 13en Maert int jaer onses Heeren 1632 oudt siinde 36 jaren.

(Wapen gedeeld: I. drie verticaal geplaatste strengen wol naast elkaar; II. een klimmende eenhoorn.)

20. Familie-graf van Luïscius 1780.

21. D. I. Y. S.

22. Hier leyt begraven Cappetein Joost Adriaens out sijnde 55 jaren ende is gestorven den 24 Mei anno 1620.

Hier leit begraven Veltgen Joostend. de huisvrou van Jacob Dirxz Leverstein ende is gestorven op den 30en Augustus anno 1625 out 31 jaren.

(Wapen: gedeeld: I. een beurtelings gekantelde dwarsbalk; II. drie leeuwen. Helmteeken een antieke vlucht.)

23. Hier leit begraven Lijntgen Jansd. de huisvrouwe van Dirck van ende sterf de anno 1602.

Hier leit begraven Adriaen Dircksz. Leversteyn is gestorven op den 13en Januarius anno 1629 oudt sijnde 37 jaeren.

Hier leyt begraven Jan Dircksz. Leversteyn jonckman is gestorven op den 21en Meye int jaar ons Heere anno 1630 oudt 28 jaeren.

Hier leit begraven Jacob Dircksz. Leversteyn is gestorven op den 18en November anno 1629 oudt sijnde 36 jaeren.

Hier leit begraven Abraham Dircxz. Leversteyn ende is gestorven op den lOen Augusty anno 1654 out sijnde 39 jaeren.

(Wapen: doorsneden, boven: drie verticaal geplaatste walvisschen met de koppen omhoog naast elkaar; beneden: een eend staande op grond. Helmteeken een verticaal geplaatste walvisch uit het schild tusschen een antieke vlucht.

24 en Arent Gerritsz

Hier leit begraven Gertge Dirckxd. van Arckel huisvrou van Arent Gerritsz. Jolit sterf den 28 September anno 1630.

(Wapen: een uitgerukte dorre boom. Helmteeken een antieke vlucht.)

Sluiten