Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

80

IX January ano 1589 en overleden in Delf den Vlle Juny 1661 ende Jouffr. Marya Cornelisdr. van Santen sijne huysvrouwe gebooren in Delf den 3en April ano. 1588 en aldaer overleden den 12e february 1670.

40. Rustptaats van Catarina van Lodensteyn gebooren den 23 february 1605 sterf den 2 Juny 1679. Gerard van Assendelft gebooren den 26 September 1634 sterf den24July 1692. Agneta Hoppesteyn van Leeuwen gebooren 5January 1646 sterf den 6 January 1711.

41. Hier leyt begraven DHeer Jacob Graswinkel raat ende scheepen der stad Delf out 68 jaaren starf den 7 April 1692.

(Wapen uitgekapt.)

42. Securus moritur qui / scit se morte renasci. /

Hoe sepulchrum dominus /Gulielmus van dr. Burg/ filius D. Theodori confici fecit conjugi suae/ dilectissimae dominae/Anthoniae Castello/ denatae hic undecimo Ka/lendas Maj. ao. MDCXCV / nee non sibi dum quo/que ex hac ad immor/talem vitam evocatus / fuerit hoe accidit

(Twee wapens uitgekapt.)

43. Hier leyt begraven de Hr. en Mr. Adriaen van Bleiswij ck in sijn leeven secretaris van de Reekenkamer van Hollant, oudt 64 jaeren obyt den 26 November 1708.

ende desselfs huysvrouw Vrouw Pierina van der Well out 78 jaeren obyt den 3 January 1727. (Twee wapens uitgekapt.)

(Vgl. de Wapenheraut 1918 blz. 261.)

44. Hier leyt begraven de Hr. Mr. Willem de Groot ob. 12 Meert 1662 ende sijn huysvrouw Juffr. Alida Graswinkel ob. 20 July 1669. Juffr. Maria van Leeuwen huysvrouw van de Hr. Mr. Jan de Groot ob. 22 April 1669. DHr. Mr.Jan de Groot ob. 7 7ber 1678. Juffw. Maria de Groot Jansd r. huysvrouw van d.Hr. Frederick Wolphert van Overschieob. 11 Jann 1685. Vrouwe Alida de Groot ob.3 8ber 1693. D'Hr. Mr. Jacob de Groot ob. 19 7ber 1694.Juffw. Maria de Groot ob.

Sluiten