Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

81

31 8ber 1693. Vrouwe Franchoi se de Groot ob. 39ber 1701. Juffw. AnnadeGrootob. 17 Xber 1720 out 87 jaar 7 maanden 18 daagen.

45. Hier rusten Claes Commertse van der Marck ende Elisabeth Thomasdr. van der Voolen echteluiden, dewelke weynich maenden minder als 60 jaaren met ten anderen wetlijk getrouwt geweest sijnde, sonder kinderen aen den anderen verweckt te hebben, op den 16 September 1684 beide te gelijck alhier begraven sijn, naerlatende alle hare goederen, die sij door Godes segen ende suynige naerstigheit gewonnen hadden, aen verscheide Godshuysen.

(Twee wapens uitgekapt.)

46. Hier leyt begraven Dirk Wtenhagen ambachtsheer van Ruyven starf int jaer ons Heere XVIC III den VHIen September met sijn huysvrou Jofvrou Elisabeth Wtenhage, in haar leven ambachtsvrou van Ruijven, starf ao. 1631 den 20 Maii.

AfiPA AAfïPA

Quot hac in aede saxa tot sunt indices

manere vivos mortuis pares vices

paresque cunctis bis trium pedum domos

sed has et itlas dispares dabit dies

qua ditis horror divitis qui nunc honor

coelique fiet aula caula pauperis

amor favorque saeculi furor dei

cum vae loco venite fulminabitur

divina vox i nunc et obliviscere

tuae salutis hicque dormientium

pro pace posuit patris. E. W. R. J. U. D.

Fredericus Exhagius a Ruyven J. U. D. obiit festo S. Thomae 1621, uxor ejus Cornelia de Vries a Ruyven obiït XI Januari i 1622. (Twee wapens en vier kwartieren uitgekapt.)

47. De Rustplaats van D. Hr. Gerard van der We 11, in sijn leven raed en out schepen deser stad Delff, overleeden den 21 September ao 1685 oud 75 jaren.

48. Deze zerk ligt half onder een deurstijl.

[Hier leyt begraven Mr.] Lambrecht Arentzoon organist

6

Sluiten