Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

83

54. Hier leyt begraven Bruyn Jacobz. van der Dusse starf den 25 July A. D. 1589 ende Machteld Jansdr. sijn huysvrouw sterf den 19 September 1597.

(Wapen Van der Dussen X Groen ewegen en vier kwartieren uitgekapt.)

55. Hier leyt begraven Margrieta Michiels huysvrou van Bartolomees van der Swaen in den heer gerust op den 30 April 1684 oudt 58 jaren. (Wapens: Van der Swaen en De Roo uitgekapt.)

56. Hier leyd begraven Jan Clasen Swijs starf den 15e Julyus 1641 (Een merk.) P. Y.

57. Saligh sijn de dooden die in den Heere sterven. Apoc. 14 v. 13. Leonardus van der Leth obijt 15 Sep. ao. 1679.

F. v. B. obijt den 20 September 1700. Petronella van Dijsel weduwe van Leendert van der Leth obijt den 28 October 1705 ende jufr. Anna Maria van der Leth obiït den 3e Mey 1707. R. I. P.

58. Hier leyt begraven Maria Jansdr. van der Beeds huysvrou van Samuel Outhoore is gesturven den 25 April, 62 jaer hares ouderdom 1654.

59. Anno 1518 starff Broeder Jacob Aelbrechtszoen. Bidt voor die ziele. (Een miskelk)

60. Hier leyt begraven Dirk Cornelis Hilbrans va. Delfgau en starf anno 1555 en Jannetgen Gerritsdocht. Dirck Cornelisz. wijf en starf anno 15.. dè~.. Hier leyt begraven Atghen Gerrits en starf ao 1533 dë 10 Octobris.

(Wapens Delfgau en Heemskerck uitgekapt.)

61. Hier leyt begr. Jan Huygezójn de Gulde Ancker sterf ao XVC LVII de XVllen dach Maert en Machtelt Cornelisdter. zij eerste wijff was sterf ao XVU XVIII dë XXVI October en Ormgen Claesdter. zij leste wijff sterf ao XVC LVIII op den III desember.

En Cathrijna Michijelsdr. weduw. wijlen Gerard Dirix

Sluiten