Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

94

114. Hier leyd begraven Pieter Fransz. en Marijtje Ockersdr. sijn huysvrouw.

115. 't Graff van Pieter Pietersz. Ghijsenburch ende Marijtje Pietersdr. sijn dogter starff den 25 Dec. 1612.

116. De wapens Schuijl en Vockestaert.

117. 1677. G. T. H. (Een merk.)

118. Wapen De Heuyter in ruitvorm.

119. 't Graft van Symon van Steelant (met wapen).

120. De Rustplaats van Pieter Aelbregtsz. Schoonhaven sterft den 23 Oct. 1677 oud 70 jaaren en Beatrix Pietersdr. Schilperoort sijn huysvrouw sterft den 9 April 1691 out 80 jaaren en Johanna Schoonhaven haar jongste dogter sterft den 14 Maart 1727 out 78 jaaren.

121. Hier leyd begraven Hendrik Jansz. de Vries ende sterf den 15 April anno 1555 en Dirkge Ambrosiusdr. sijn huysvrouw starff den 15 September 1557.

122. Hier leyd begraven Jacobus Christiaensz. sterft den 9e february 1624 en Anne van Leeuwen sijn huysvrouw sterft den 5 Juli 1652 ende Frans van Leeuwen haar luyder zoon sterf den 1 July 1652 en Jannetje Tobias zijn huysvrouw sterf den 15 Juny 1668.

123. Harmen Jansz. van der Heyde sterff 1538.(Eenmerk.)

124. Hier is begraven Jan Potter en Grietje Pietersdr. sijn wijff. (Wapen Potter.)

125. Hier leyd begraven Dirck Waelichsz. en Katrina zijn huysvrou.

126. Hier leyt begraven Heer Mr. Gerrit Schraeifwech in zijn leven licentiaat in de rechten sterft den 9 April 1643.

127. Dit graf hoort toe Govert Govertsz in den Scheenhoek. (Met drie merken en de letters G. A.)

Sluiten