Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

95

Onder het orgel:

128. Wapen Van Buytenen. (Een schaap.)

129. Het graf van Jan Jansz. Klop. (Een hamer.)

130. Symon Jacobsz. Pijnacker.

131. Wapen Van den Berch. Op het koor:

132. Hier leyt begraven Jacob Jansz. Metselaer van der Hout starf den 10 November 1610.

133. Sepulture van Jacob Willemsz. Del ff schilder sterf 5 Mei 1601.

In den noordtrans:

134. Hier leyd begraven Wijbrand Jansz. Swijs starf den le December anno 1631 (met wapen).

135. Hier leyd begraven Margaretha van der Eyck starff den 2 Dec. anno 1634 en Amerensge van der Eyck starf den 10 Nov. anno 1634. (Met de wapens Van der Graeff en Van der Eyck.)

136. Dit graff hoort toe Jacob Jacobsz. Schipper.

137. Anno 1700 Tg. Dit graff hoort toe Jacob van der Hoeven.

138. Hier leyd begraven Katrijn Dirksdr. van Delfsgauw Cornelis Jacobs wijf was ende starf ao. 1534 den 8e dagh in Dec. en Cornelis Jacobsz. van Delfsgauwstarff anno 1549 den 15 July. Hier leyd begraven Aelbrecht Cornelisz. van Klaveren starf den 21 Maart 1637.

(Wapen: twee gekruiste vogelpooten.)

139. Junge Jansz. Warmoesman en Lijsbeth Touw. (Merk.)

140. H. L. B. V. J. M. R. anno 1595 den 18 Maart.

(Wapen: een hart horizontaal in 3 stukken verdeeld; de 2 bovenste stukken hebben een vierkante opening, het onderste beladen met een I; boven uit het midden van het hart komt een kruis.)

Sluiten