Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

103

222. Jan Jansz. Broes (Merk.)

223. Hier leyt begraven Jacob Ruthz.

224. Hier leyt begraven Jan Aerentsz Schage uyt den Briel starff anno 1578 den 26e Maert. (Wapen.)

225. Hier is begraven Jan jan Evertsz. starf anno XVc

226. Anker tusschen de letters W. D.

227. Rood marmeren zerk, waarop koperen plaat met: Hier leyt begraven Henrich Joesz. met Mart ge sijn huysvrouw.

(Wapen Van der Stijpen van Duveland.)

(Deze zerk ligt nog zonder koperen plaat op het koor.)

228. Govert Cornelisz. Buys 1657.

229. Hier leyt begraven Servaes Hendriksz. van Houten starf den 14n December anno 1630. (Wapen.)

Midden in de kerk:

230. 't Graf van den E. Johan van Ophoven secretaris der stadt Delft, starf den 111e November anno 1645. Noch van Margareta van Ophoven weduwe van za. Jan Gillisz. van Hassel sterf den 2 October anno 1648.

231. Hier leyt, / die heeft geseit / leeft ende laet / leven int ghe- / meyn, die verbeit / Gods barmher / tigheid. Christiaen Anthonisz. van Tichelsteyn.

Leeft ende (Een merk.) laet leven.

Hij was t is waar, / stads metse / laar, in zijne tijt / met lust, maer/nu hier naer,/bij de Hemelsche/schaer, verwac/ht sijn Rust. Hij/sterf anno 1601./

232. Als men duysent ses hondert en vijff heeft geschreven, den een en twintigsten Juny weerdight te verclaren, heeft Anthonys Cornelissz. de werelt begheven, als hij die beleeft hadde een meer als 100 jaren.

En Meynsgen Huyghen sijn huysvrouw moest oock

[van hier varen, weynich uren nae hem, negen en tnegentich jaer oudt.

Sluiten