Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

104

Hij van Lis en sij van Hillegom geboren waren

wettlyck over LXXV jaren gehoudt

sijn beyd' op den XXII. (in alder eenvout)

door last des magistraets die haer consent daer toe ghaven,

ter eeren haaren ouderdom, die soo lang ware- getrout,

binnen Delft overluydt en in de Nieuw kerk begraven.

Dry wond'ren merkt men in dees twee arm van haven.

Dats, dats beyd des weldaet hebben verworven, fijn

soo lang' geleeft, lang' gehout en gelyck gestorven zijn.

Yegelyck overdenk dit bij hem selven wijslyck

Siet alst al geleeft is, moeten wij, noch sterven,

en stervende ons vleesch boose lusten af-grijslyck.

Leven wij Gode, om sijn eewich Rijk te erven;

Vreest daarom de doodt niet, die 't lichaem can bederven.

233. Hier rust het lijk van den Heer Zacharias Dextra gebooren tot Leeuwarden 1680 overleeden tot Delft den 27 Juny 1762.

234. Hier leyt begraven Frans Gerritsoon Ouwejan in zijn leven schout van 't Hof va Delft, Vrijenban, Wout en Woutharnis, Bieslandt en Ouwerschie, baillou en schout van Abtsregt sterft den 8 Mey ao. 1632 en Aeltgen Arens van Gyplant sijn huysvrou starf den 13 September 1660 oudt 90 jaaren.

235. Hier leyt begraven de Heer Arent SI ach toe in zijn leven burgemeester deser stad sterf den 26 November 1703; hier leyt begraven Reyer Pietersz Slachtoe sterf den 20July ao. 1616 en Pieter Reyersz Slachtoe sterff den 10 Augustus 1647 ende Annetje Ariensdr. van Lodenstein huysvrouw van Pieter Reyersz Slachtoe sterf den 18 Maart 1660 en Catharina Pietersdr. Slachtoe sterf den 30 Mey 1671.

236. Bernardum colui, monachus malesanus et abbas Sed Christus servum reddidit ecce suum. Cujus amore ardens, dum pasco fideliter agnos hac recubo tandem mente beatus humo.

Thomas Tilius Minister ecclesiae Delphensis Obiit die XIII Januarii ao. Dom. MDCXC.

Sluiten