Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

107

Op een kroon leest men: Anna van Schagen en Anna van Schagen Jac. f vixit ann XX obiit Jacopsdr. heeft ter

VI D. Jan. ao. CDDCXCV onsterfelijker Aspice quam subito marcet gedachtenisse

quod floruit ante deese kroon aan de

aspice quam subito quod kerk vereert

stetit ante cadat nata 2 January 1675

Denata 6 January ao. 1695.

Op klokken leest men:

1. Doot duvel, noch Hel mach mij niet schaden, want mijnen naem is Jesus vol genaden. Jan Huyghen soen, Pieter Pi etersoen meesters van der kercken, met meester Joost Hendricksoen ende Hubrecht Aertsoen om Deughts verstercken, deden mij gieten het blijckt hier claer bij Jan Moer doe men schreef MCCCCCL int selfde jaer.

2. Ursula is mijnen naem. Jan Moer mê Cornelis sijn soen hebben mij gegooten tot Godtsdienst te wesen bequaem in 't jaer MCCCCCLXV.

3. Libertas, Soli Deo gloria. Jan Burgerhuis me fecitinMDC?

4. Zoo menigmael gij hoort den helderen klockeslagh, gedenckt aendachtelyck aen uwen jongsten dach. Anno 1660.

Hier onder de wapens en namen van Everard van Lodenstein, Johan Graswinckel, Everard van Bleiswijk, Dirk Meerman burgemeesteren, Bartholomeus van der Mast havenmeester.

Oude Kerk te Delft.

Aan de noordzijde van het koor ziet men het monument door Jacob van Campen vervaardigd ter nagedachtenis van Maarten Harpertszoon Tromp. Het beeld van den admiraal ligt op een verheven piëdestal in vol harnas; in de linkerhand houdt hij een ordelint met penning, in de rechter den bevelhebbersstaf.

Sluiten