Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

108

Het hoofd rust op een stuk geschut en het lichaam op het roer van een schip; alles in wit marmer uitgehouwen. Het onderste en bovenste lijstwerk van den piëdestal is van wit marmer en het middelste van toetssteen vervaardigd. In de middelste lijst is een wit marmeren plaat, den slag bij Terheide voorstellende. Achter het beeld is een groote vierkante wit marmeren steen, waarop men leest:

Aeternae memoriae. Qui Batavos, qui virtutem ac verum laborem amas lege et luge.

Batavae gentis decus, virtutis Bellicae fulmen, iacet, qui vivus nunquam iacuit et imperatorem stantem mori debere exemplo suo docuit, amor civium, hostium terror, oceani stupor. Martinus Harperti Trompius, quo nomine plurescontinentur laudes, quam hic lapis capit, sane angustior ei, cui schola oriens et occidens mare, materia triumphorum universus orbis Theatrum. Gloriae fuit, praedonum certa pernicies, Commercii felix assertor, familiaritate ultilis, non vilis, postquam nautas et milites durum genus Paterno et cum efficacia benigno Rexit Imperio, post 1. praelia quorum Dux fuit aut pars magna, post insignes supra fidem Victorias, post summos infra meritum honores, tandem Bello Anglico tantum non victor certe invictus X. Aug. An. Aerae Christianae CIO- IOC. LUI Aet. LVI vivere ac vincere desiit. Foederati Belgii Patres Heroi optime merito. NL P.

Onder dit opschrift bevinden zich verscheidene engeltjes, waarvan twee het wapen van de Staten Generaal en van de Staten van Holland en Westfriesland vasthouden; voorts ziet men daar allerlei oorlogsattributen. Boven deze wapens houdt een gevleugeld engeltje een scheepskroon en een ander een rol, waarop: Urbs Phoebi cineres jactat, sed currus honores Ingreditur quoties egrediturque mari.

Ter weerszijden van dit alles zijn twee toetssteenen pilaren aangebracht, behangen met onderscheidene zegeteekenen, alles van wit marmer.

Sluiten