Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

117

(Eveneens uitgekapt het wapen en de kwartieren: V. d. Burch De Jonge

Santé Donge.)

44. Hier leyt begraven Margarieta Cristiaensdochter van der Vliet die deser werelt overleden is den 8 dag in Januari o a. 1607.

(Wapens Van der Houven en Van der Vliet uitgekapt.)

45. 't Graft van Bernard Snoeck. Hier leyt begraven Duvina van Poelgeest huysvrouw van Bernard Snoeckstarf den 18 October 1661. Hier leyt begraven Bernard Snoeck sterf den 5 October ao. 1689 out 61 jaren.

B. S.

46. Grafstede van Jacobus Langenberg 1746.

47. Sepulture van Frans Fransz. CamerlTgstarf den^OJulii ao. 1629. Hier leyt begrave Elysabet Mattheusdr. vaDijck zijn huysw. sterf ao. 1586 den 28 September. Hier leit begraven Anna Willemsdr. zijn twede huisvrou die sterf den 21 Mey anno 1612. Hier leyd begraven Anna van der Broek sterf den 28 Mey 1631.

(Het wapen Camerling uitgekapt)

,48. Hier leyd begraven Gerrit Jansz. van der Eyck burgemeester der stad Delft starf den 16 December 1620 ende Grietgen Gerritsdr. van der Eyck starff den 17 Augustus 1625 ende Jan Gerritsz. van der Eyck starff den 1 Juny 1625.

(De wapens Van der Eyck en Hoogenhouck en de kwartieren:

Van der Eyck Hoogenhouck Storm Bleiswijk, uitgekapt).

(Het opschrift is zeer onduidelijk.)

49. 't Graff van Pieter van der Dussen sterf den 16 September in den jaare 1661 ende Anna van der Stock sijn huysvrouw sterff den 19e Mey 1647.

(De wapens Van der Dussen en Van der Stock en de kwartieren:

Van der Dussen Van der Stock

Van Beaumont Versteyn.)

Sluiten