Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

120

mercibisque preciosissimis gravem ad Cubae littora felici occursu

[offendens fe-

liciore marte superavit, et novus Argonauta, e nova novi orbis

[Colchide, au-

reum Hispaniarum regis vellus, principibus Europaeis formidabile,

[non in Graeciam,

sed foederatorum terras nullo hactenus exemplo, transvexit

[et socie-

tati Occidentalis Indiae imtnensas opes, Hispano inopiam patriae, suae robur, sibi immortale decus paravit Tandem

Maris praefecturam quam foris meruerat, domi adeptus dum

[navali praelio

cum Morinis decernit, navium hostiumque post cruentam pugnam

[victor, ip-

se machina majore ictus, fatalem metam, sine metu gloriose adivit.

Ejus famae virtutisque ergo ex UI. et praep. ordinum decreto rei maritimae praefecti senatores Mon. hoe. pos. Vixit annos LI mens VI dies XXIII. Tomen, ©anein. OUK. AIZXPON. AAA. ALSXPOE. 0ANEIN.

58. In de buurt van dit monument ziet men aan den muur het gedenkteeken van Jacob van der Dussen.

Bovenaan het oude wapen, nl.: gevierendeeld: I. op blauw een zilveren hond; II. op zwart twee beurtelings gekanteelde roode dwarsbalken; III. op zwart drie gouden kepers; IV. op goud een beurtelings gekanteelde roode dwarsbalk.

Drie beelden nJ. Hoop, Geloof en Liefde.

Beneden vier kwartieren naast elkaar:

I. Van der Dussen; II. in ruitvorm: op blauw een geschaakt

kruis van en ; III. op zwart drie mispelbloemen, 2 en 1

(Sasbout); IV. op zilver drie koeienkoppen, 2 en 1 (ruitvorm)

Onderaan in ruitvorm gedeeld: I. Heemskerk; II. drie klimmende bokken (Van Santen). Het opschrift luidt:

Opiniën des menschen / regeren de werelt.

't Geloof neemt aen het twoordt

't welck vloeit wt Godes mondt;

Sluiten