Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

122

Mariae a Bleyswijck filius unicus Eduardus a Lodensteyn ejusdem urbis consul hoe monumentam poni curavit MDI.XLIV. (Zie de afbeelding bij Mr. van der Lely.)

61. 't Graff van Joost Jacbsz. van Adrichem. (Twee uitgekapte wapens.)

62. A. v. S.

63. Grafstede van den Heere Adriaen van Staveren Corn. in leven raad & president schepen &a &a mitsgads opperboekhouder & cassier van de Oost Indische compagnie binnen dese stad &a geboren 14 January 1699 gestorven 1 Maart 1778 ende sijne huysvrouw Cornelia Johanna van Riel Wilh.dr geboren 27 January 1705 gestorven 1 November 1775 [ende deselver kinderen Elisabeth Adriana obiit 30 Mey 1740, Frederik obiit 29 November 1741, Cornelia Maria obiit 5 Januari 1747].

(Uitgekapte wapens Van Staveren en Van Riel.)

64. P. J. G. (16 en 17.)

65. Twee wapens nl. Lubeck en Bronsvelt uitgekapt. Rustplaast van Maria Gloudina van der Burch wed.

Philip van Bronsvelt geboren den 19 July 1657 obijt den 20 July 1728. Docter Mighiel Lubeex gebooren den 4 Augustus 1674 obijt den 7 July 1737, Magdalena van der Burch gebooren den 7 Mey 1649 obijt den 12 January 1742.

66. Pn 9 int no. 10.

Maria van Beyeren Abrahamsdr. weduwe Jan de Vrient obiit den 9 July 1739 oud 93 jaaren 1 maand 12 daagen.

67. 't Graf van Michael van Dussen.

Joanna van Dussen obijt-15 December ano 1653.

68. Hier leyt begraven Cornelis Jacobsz. Gorter en starf de eersten September anno MCCCC neghentich en een. Bidt voer den ziel. (Wapen uitgekapt.)

Sluiten