Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

134

139. Hier leyt begraven johanna Baroen huysvrou van Jacob van der Pot overleden den 12 Augusty 1711 oud 35 jaren 11 maende 7 dagen. Jacob van der Pot overleden den 22 November 1728 oud 49 jaren 2 maenden 25 dagen. Mr. Cornelis van der Pot overleden den 11 Augusty 1730 oud 22 jaren 5 maenden 25 dagen.

140. In twee stukken:

Hier leit begraven Johan de Sallengre in sijn leven raet tresorier van de Hooghgeboren Graven Van Hohenlo vrijheeren van Langenberg Cranichsvelt etc. sterf den 27 Maerty ao 1646 out sijnde 73 jaeren 4 maanden en 3 dage.

(Wapen uitgekapt.)

141. Wapen uitgekapt, hangende aan een tak.

Int jaer ons_ Heerë 1552 dë 28 Mey starf Jan Dirck Bokelszoe va Santen hier begraven. Bidt voer de ziel.

142. L V. M. B. 1723.

143. De wapens Lieftingh, De Salengre en Van der Mast uitgekapt.

't Graf van Johan Lieftingh sterf den 18 Juni anno 1684 oud 80 jaren en sijn huysvrou Sophia de Salengre sterff den 3 July 1630 out 20 jaaren. Agnieta Lieftingh haer dogter sterff primo Agusti 1649 oud 20 jaren.

[Anna van der Mast sijn 2e vrou sterf den 30 Augustus 1673 out 64 jaaren. Nicolaus Lieftingh haar soon sterf den 24 December 1667 oudt 26 jaren.]

144. De wapens D'Acquet en Lieftingh uitgekapt. Rustplaats van Hr. Johan Lieftinck nu toekomende de

Hr. Dr. Henrick Dacquet in sijn leven raet en borgermeester deser stad, gebore den 20 Juni 1632 gestorven den 12 Augustii 1706 ende desselfs huysvrouwe Sophia Lieftinck geboren den 24 January 1637 gestorven den 2 January 1733. Noch leyt hier begraven J. Amarantha Dacquet huysvr. van Hr. Mr. Johan van Kouwenhove geboren 7 October 1639 gestorven XI Maert 1688. Hier leyt begraven de Hr. Mr. Anthony Thierens in zijn Ed. leven raad en vroetschap en ouwd schepen der stadt Delft en rentm. van de domijnen 'sLands van Heusden,

Sluiten