Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

138

Vir clarissimus ac eximius Mr. Johannes Stalpardus [natus S. Caeciliae die 1579, obit IV Calend. Jan. anno Salutis 1630].

165. Hier leggen begraven Sasbout Cornelisz. van der Dussen burgemeester van Delft, gestorven anno 1580 ende zijne huysvrou Maertgen Michielsdr. 1595. Michiel Sasboutz. 1568. Lisbet Sasboutsd. 1596. Arent Sasboutsz. ao. 1624. Cornelis Sasboutz. ao. 1627. Jacop Sasboutsz. ao. 1630. Fytgen Sasboutsdr. 1592. Machtelt Sasboutsd. ao. 162.. GrietgeSasboutsd.ao. 16...ElizabethHendricx Bugged. ao. 1622. Sasbout van der Dussen overleed den 19 November 1652. B. v. S. 1606.

(De wapens Van der Dussen en Van der Hoeff en de kwartieren:

Van der Dussen Van der Hoeff

Sasbout. Muys van Holy

uitgekapt.)

166. Wapert: een dwarsbalk beladen met drie aangesloten St. Andrieskruisjes en vergezeld van drie hoefnagels, 2 en 1; helmteeken een klimmende gewende beer met een hoefnagel in iedere poot, daarop tevens steunende.

Pulvis et ... mbra sumus.

Twee ruitvormige wapens: I. geschaakt; II. een kruis, waarvan de verlengde onderste arm rust op twee aangesloten X.

Begraefplaets van Mr. Johan Pietersz. Houffyzer starf den 21en Augustij ao. 1608 met Jannetgen Cornelisd. zijn twede huysvrouwe starf

ende Elysabeth Johan Houffijzersdr. huysvrouwe van Jacob Fransz Duyst van Voorhoudt starff den 21enOctobris ao. 1585.

167. Hier leyt begraven Johan Nicolaessen van der Aa brouwer in den Os ende is gestorven den Hen Juny 1648.

(Wapen uitgekapt.)

168. Twee wapens uitgekapt, aan een tak hangende; I. B u y s t e r; II. op zilver een hoorn vergezeld in het schildhoofd van twee roode klaverbladen (?).

TGraff van Johannes Buyster.

Sluiten