Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

149

232. Twee uitgekapte wapens; vier kwartieren. Spreuk: Deleat qui carit.

Hier leyd begraven Arent Cornelisz va derDussensterf ano XVc LIIII dë Xn dach October erTBeatris Corssendr. in Coelen zijn huysvr. en sterf ano XVc LXX de XV dach in Augusto., Bid voir die ziele.

233. Hier leit begravë Aderiaen Crijnsen sterf den 20 April 1639.

234. Rustplaats van Pieter van der Heyde. Hier leyt begraven Helena Varentra out 58 jare 11 maande 15dagen

1713 en haer maan Pieter van der Heyde out 67 jaar 9 maande 24 dagen 1715 en Jacob Leopold. George Leopold obiit 1780 en desselfs huisvrouw Catharina Hals obiit 1800.

235. Die hier leit heeft geseyt: weest rein, acht u kleyn vrest den dach die niema voor bien mach. Wouter Adryaens den Buiser starf o den 16 September anno 1602. Adriaen Wouterszoen Buser starf den 19 Maert anno 1610.

In den muur der kerk ten noorden van den toren leest men: Oude kerk opgehoogt en verlegt gruyswerk, noord kerk middelkerk, zuyd kerk

begonne ao. l'ö^l g

geëyndigt 17tq93.

Misschien zijn toen verschillende graven verdwenen of zerken vernietigd; althans behalve de vorengenoemde opschriften, welke ik alle zelf opteekende, vermeldt Timareten nog de volgende. Inmiddels bevinden zich in de kerk nog verscheidene zerken, waarop niets meer te onderscheiden valt.

236. In den zuidtrans:

Wapens Duyst en Uttenbroek.

In het middenplein:

237. Opschrift uitgesleten. De wapens Hoogenhouck en Van Santen.

Sluiten