Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

150

238. Rustplaats van Dr. Johan van Til overleden 29 November 1724 in den ouderdom van 72 jaren en 17 dagen en deszelfs huysvrouw Catharina Paspoort overleden den 8 Augustus 1730 in den ouderdom van 75 jaren 5 maanden 13 dagen.

239. Hier leyd begraven Barbara Simonsd. van Groenewegen en starff XXVI Nov. anno XVc LXXVI.

240. Goozen Thomasz. van Ysselmonde ao. 1649.

Op het vrouwenkoor:

241. Hier leyt begraven Willem Jansz. die Brasser sterf ao. XVc HU de XII Jaüary en Aachte Woutersdochtr sTj huysvrouwe sterf XVc 39 dë 31 Maert ouders va Heer Vincët Brasser priester. *

242. De wapens Boogaert en Van Beresteyn.

243. De wapens Ronaer en Van Bleiswijk.

(Betreft Pieter Hendriksz. Ronaer, die 27 Sept. 1679 werd begraven en gehuwd was met Anna van Bleiswijk; vgl. de Wapenheraut 1918 blz. 155.)

244. Hier leyt begraven Herman Cornelis van der Overga eu in sijn leeven notaris der stad Delf sterf den 12 february 1619.

(Wapen Van der Overgaeu.)

245. 't Graff van Adriaen Gerritsz van Beyeren.

246. Het wapen Spiering X Guldecroon.

247. 't Graff van Nicolaes Voorheul chirurgijn ordinaris dezer stede.

In het middenplein:

248. 't Graff van Sixtus van Sijsbergen en Maria Plucque sijn huysvrouw.

(Wapen Van Sijsbergen.)

Bij de kleine deur:

249. De Heer Jan Frankensz. Graswinckel burgemeester dezer stad starff 30 Mey 1668.

Sluiten