Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

153

264 't Graff van Dirk Christi aenz. van Groenewegen burgem. deser stad Delft sterft den 28 Oct. anno 1625.

265. Sepultura.

De wapens Schilperoort en Middelhouck.

Onder de Princessebank:

266. Hier leyt begraven Symon Jan Jacobsz. van de Poel ende starf anno 1551, d'eerste in Mey ende sijn huysvrou Marike Hermansdr. starf anno 1582 den letsten Mey.

(Wapens en 4 kwartieren uitgesleten.)

Noordtrans:

267. Hier leyd begraven Neeltje Boudewijnsz. starf den 23e November 1600.

(Wapens Thuynhuyse en Heemskerk?)

268. - Hier leyd begraven Cornelis Michielsz. brouwer starf

1564 den 9 Maart Tielemansdr. zijn huysvrouw starf ao

1557 den 6 September.

Anno 1536 den 2 Oct. starf Tieleman Cornelisz. brouwer en Aaltje Dirksdr. sijn huysvr. starf 1535 den 9 November. Michiel Cornelisz. Vosmaer wijlen secretaris deser stad rust den 25 Mey 1605. (Met wapen Vosmaer en 4 kwartieren: Van den Heuvel Van den HeuvelXRodenreys

Vosmaer Vosmaer X Van den Heuvel.)

269. Hier leyd begraven Johan van der Hoogh sterft den 19 January 1649.

270. Dit graf hoort toe Jannetje Willemsdr. Barmer.

271. Dit graf hoort toe Adriaen Zieren van Middelhouck.

272. Rustplaats van Arnoldus van der Vos begraven den 1 Augustus ao 1729.

273. Wapen Slicher en de kwartieren: Slicher Spiegel Oudshoorn Roeters. (Zie Ned. Adelsboek in voce generatie III en IV.)

Sluiten