Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

157

302. Initium sapientiae timor Domini; et delectare in eo; omnia praetereunt, praeter amare Deum. Soli Deo gloria.

Het is al niet die wel besiet Mundus transire et gloria ejus. Facile contemnit omnia qui cogitasse essemoriturus. Disce mori et opera sequuntur in vita aeterna. Non habemus hic manentem civitatem sed futuram inquerimus in aeternitate. Deucht verheucht hoop is blide. Patientia vincitur omnia.

Hier leyt begraven Lijsbet Jansdr. de eerste huisvrou van Sasbout Cornelisz. van der Dussen burgemr. van Delft starf in December ao. 1545 Orietgen Sasboutsdr. 1566. Jan Sasboutszn 16..

303. Rustplaats van Barnardus Tigurinus in zijn leven predicant tot Houwaert 10, tot Heusden 2, en tot Delft 31 jaaren, sterft 8 Juni 1682, en sijn huysvrouw Suzanna Denijs sterf 9Mei 1668en Ida Tigurinus, wed. vanjoan van Bashuysen in sijn leven, predicant te Zwijndrecht, sterf 13 September 1685 en Jacob van Woud Nicolaeszn in sijn leven Doet. medic. sterf 21 Juny 1686 en Abrahamus Tigurinus in zijn leven medic. doet. te Delit overleden den 6 Sept. 1704 en Cornelia d'Affignies huisvrouw van Abrahamus Tigurinus overleden den 13 february 1716.

304. De wapens Pauw en Heemskerck.

Achter de princessebank:

305. Hier leyt begraven Pieter Bugge Dirksz. sterff 14 Juli 1601; nog leyd hier begraven Meester Jan Dirksz en starft op den 15 December ao. 1601; nog leyt hier Hendrik Bugge Dircksz. starff den 26 febr. 1616; nog leyd hier begraven Dirk Hendriksz. Bugge starf den 27 Sept. ao. 1637.

Hier leyd begraven Hendrik Bugge Dirksz. en Dirk Bugge Hendriksz. Bidt voor haer zyelen. (In de hoeken de kwartieren:

Bugge Sonck

Pe rsij n Persijn.)

306. Het alliantiewapen Vosmaer XSasbout.

Sluiten