Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

158

307. Hier leyd begraven Willem Pieters van 't Wout. (Wapen.)

Achter de Kerkmeestersbank:

308. Hier leyd begraven Simon van Veen sterf 9 November 1704 en zijn zoon Willem van Veen sterf den 28e Novembris 1705.

309. Hier leyd begraven Belijtgen Jansdr. Mr. Ewout Robbertsz. huysvrouwe was ende starf anno 1561 den 20 Augustus.

310. Hier leyt begraven Jan Dirksz. zijn wijff. Bid voor die ziele. (Met wapen.)

311. Germanos, Batavus, Gallos Italosq. Brittannosque, ut vidi ut sistor pergo videre Deum. Janus Overschie vix eram anno CIDDXCI die Oct. XXIII die IIX.

312. Hier leyd begraven Jan Jansz. van Santen de jonge was out 25 jaren starff den 6 Juny 1607.

Hier leyd begraven Jan van Santen oud 83 jaren sterff den 22 September 1615.

313. Alhier berust Jufvrouwe Henrica van Drimmelen was weduwe van de Heer Mathijs van Clootwijk, in sijn leven Rentemeester over sijn Hoogheyds domeynen onder Geertruijdenberge ende burgemeester der selver stede sturf den VIII february MDCXXXV1I.

(Met de wapens: Clootwijk en Van Drimmelen.)

314. Dit graf hoort toeHansvanLoon anno 1624. (Een merk.)

315. Het graff van Simon Decker.

In den zuidtrans bij het timmerhok:

316. Sepulture van Pieter Joosten van Ruyven sterf den 11 October 1627 ende Catharina Harmensdr. Schinckel sijn huysvrouw sterf den 6 November 1620.

(Met de wapens Van Ruyven en Schinckel.)

Sluiten