Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

159

317. De rustplaats van Maarten Thomasz. Staal en desselfs huysvrouw Johanna Dammisdr. van der

(Wapen Staal.)

Bij den toren:

318. Hier leyt begraven Adriaen Vranckez. van der Meer

starf ao. 155^ dë 21 Julius en sijn huysvrouwe Katrijn

— 3—21 Dirckxdo starf anno 15^6 de — Mey. Bidt voer die zielen.

Hier leyt begraven Cornelis Adriaensz. van der Meer borghemeester deser steede sterf den 6 April ao. Mo VIc IX. (Het wapen Van der Meer.)

319: 't Graf van Mr. Cornelis van Beresteyn, in sijn leeven heere in Middelharnis en Burgemeester der stad Delf, starf den 18 Augusti 1638 oud 51 jaren ende Corvina Hofdijk zijne huysvrouwe starf den 21 Octobris anno 1667 oud 65 jaaren mitsgaders Mr. Jacob Hofdijk in sijn leven heere in Middelharnis, starf den 28 Aprilis 1632 oud 23 jaaren. (De wapens Van Beresteyn en Hofdijk.)

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1914 blz. 330.)

320. Hier leggen begraven/Dr. Jacobus Vallensis/in sijn leeven eerste medicijn van Zijn Exell. / Maurits ende Zijn Hoogh. Frederik/Hendrick princen van Oraniën etc./sterf den XIV february MDCXLIV./Juffr. Margarita van Clootwijk / sijn huys/vrouwe sterf den XXX July MDCLXII.

(Met de wapens Vallensis, Clootwijk en van den Daal.)

321. De wapens Van Beresteyn en Nicolaï.

322. Het wapen Gael.

323. Hier leyd begraven Frans Pietersz. van der Wiel, brouwer in de 3 Haringen starff 1593 den 23 October.

1594.

(Wapen van der Wiel.)

324. Hier leyt begraven de E. Gerrit Meerman raet ende schepen deser stede starf oudt 45 jaaren den 19 Octob. anno

Sluiten