Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

164

Jan Meerman. Willem van Ruyven. — Mr. Maarten Hoogenhoek.

3. Servite Domino cum gaudio; me fecit Jan Albert de Grave Amstelodami anno Domini MDCCXIX.

(Dezelfde namen als sub 2.)

4. Sit nomen Domini benedictum. Jan Albert de Grave me fecit Amstelodami anno Domini 1719.

(Deselfde namen als sub 2.)

Voor 1719 waren er nog 2 klokken, waarop:

5. Regina celi letare allelua anno Domini MCCCCL.

Regina is mijn naem, mijn ghlwt si gode bequaem. Gerrit van Butendijc fecit. Willem van Cloterdijc fecit.

6. Anno XVc XXXVI wilt wel verstaen / heeft mij den Brant heel doen vergaen / mar doer genaden van boven hooch gepresen / ben ic Maria 't jaer XXXIX, weder gerezen. Gerrit van Wou en Jan ter Stege goeten mij.

Over de wapenborden, welke vroeger in deze kerk hebben gehangen, zie men Mdbl. Ned. Leeuw 1901 blz. 85.

Waalsche Kerk te Delft

In deze kerk is nog slechts te zien het onderste gedeelte van een grafzerk, waarop:

At te qui legis hac cupio hoe meminisse, viator Ut noris recte vivere disce mori.

Onder de banken bevindt zich de zerk van Don Emanuel van Portugal en zijne gemalin. Een afbeelding van de zerk bevindt zich in de consistoriekamer en in de collectie van Mr. W. van der Lely op de Koninklijke Bibliotheek te 'sGravenhage.

Sluiten