Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

174

kruis; II. op zilver een roode leeuw waarboven een van den kop gescheiden roode kroon.

Quekel van Wieldrecht gevierendeeld: L en IV. in goud 3 zwarte vogels; II. en III. in blauw 3 St. Andrieskruisjes van zilver.

Van Scharlaken in goud een zilveren dwarsbalk beladen met een roode wassenaar en vergezeld van boven van 2 en van onderen van één vierbladige roode roos.

Heerman doorsneden: I. in rood een gaande gouden leeuw; II. in rood 3 zilveren aanziende leeuwenkoppen 2 en 1.

Dew in blauw 3 gouden kruisen 2 en 1.

Cr o os wijk in zilver 10 aansluitende zwarte ruiten los van de schildranden 3, 3, 3, 1.

Van Capelle in blauw een zilveren Kapel.

3. Hier leyt begraven Qhijsbrecht van Scharlaken Pietersz baillou van den lande van Strie + sterf den 19 Decembris 1563 + ende Joff. Adriana van Slingelant Jansdr. zijn huysvrouw + sterf den 13 January ao. 1606. 84 jaren enjaneke va Scharlake Ghijsbrechtsdr. huysvrouw was va Frasois Coelkijes + sterf den 4 Maart ao 1568.

(Vier kwartieren afgehakt.)

4. Hier leyt begraven de Heer Philips van Beverwijck Aperssen in sijn leeven borgemeester vant gerecht, quometeert ten beleyden deser stadts saken en weesmeester sterft den 25 february 1646 ende Juff. Angelica van der Burg sijne

20

huysvrouw sterft -y- ao. 1656.

(Hieronder de alliantiewapens Van Mewen en Van Beverwijck en de kwartieren:

Mewen Beverwijck Scharlaken Van der Burch

Beveren Beverwijck Oem Witt Egedy Neck Slingelandt Oem Valck Loydunck Heerman Beveren.) Hier leyt begraven de Weledele Heer Heer Johan van M ewen Heer Jacobssoon in sijn leven borgemeester schut-

Sluiten